Kvalitetssikring

GK Pharma`s dokumenterede kvalitet betyder at virksomheden er godkendt til produktion af lægemidler med certificering fra Lægemiddelstyrelsen (§39) jvnf. EU retningslinier, GMP.
Produktion af kosttilskud er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Godkendelserne omfatter dokumenteret kvalitetskontrol af produktionsprocessen samt uddannelsen af vore medarbejdere.

Alle vore medarbejdere har relevante uddannelser og erfaringsmæssig baggrund, der sikrer en professionel dialog både når det gælder produktudvikling og procedure/produktion.

GK Pharma har også erfaring med kosmetikforordningen, samt producent af svanemærket produkter. Vi håndterer også produkter, der er kategoriserede som biocider.

Virksomheden beskæftiger kompetente medarbejdere:

  • 2 Farmaceuter
  • 2 Laboranter
  • 1 Mejerist

Produktionsmedarbejdere – alle med en grundig og løbende uddannelse indenfor vort speciale.